تبلیغات

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است 

امروز فهرست بی رحمانه ترین آزمایشاتی کـه روی انسان انجام گرفته اسـت را مرور می‌کنیم. خوشبختانه کشور مـا در انجام اینگونه آزمایشات ضد انسانی و زیستی هیچ گاه نقش نداشته، کشور آلمان ها، ژاپنی ها، روسیه اي ها و آمریکایی ها این آزمایشات را انجام داده اند، البته مـا چند آزمایش را بـه خاطر شدت هولناکی شان حذف کردیم. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا از راز این آزمایشات با خبرتان کنیم.

قرن بیستم چنان پر از آزمایش هاي شیطانی بود کـه جای تعجب دارد نسل انسان توانست این قرن هولناک را زنده پشت سر بگذارد. علم و ذهن یک دانشمند گاهی دست بـه کارهای هولناکی میزند؛ برای مثال دست راست یک مرد را قطع کرده و بـه دست چپ او پیوند میزند تا ببیند کـه دست مذکور کار میکند یا خیر، این آزمایشات افسانه نیستند بلکه خود مـا انسانها انها را انجام داده ایم.

آزمایشات آزارگرانه کشور آلمان ها بر روی دوقلوها

جوزف منگل دکتر آلمانی، در جریان جنگ جهانی دوم آزمایشاتی بر روی زندانیان اردوگاه اسرای آشویتز انجام می داد. او علاقه ي ویژه اي بـه دو قلوها داشت. طبق اطلاعات مختلفی کـه دراین باره وجوددارد، در مجموع حدود نهصد تا سه هزار دوقلو تحت آزمایشات این دانشمند قرار گرفتند کـه از این تعداد حداکثر سیصد نفر زنده ماندند.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

منگل با اسپری کردن مواد شیمیایی مختلف بـه داخل چشم سعی داشت رنگ آنرا تغییر دهد، او اندام هاي انها را قطع و دو قلوها رابا انجام عمل بـه یک دیگر متصل میکرد، و چـه بسیار ایده هاي دیوانه وار دیگری کـه بـه ذهنش می‌رسید. ژرمن ها سهم بسیاری در آزمایش هاي ضد انسانی دارند.

سگ دو سر

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

درسال ۱۹۵۴ ولادیمیر دمیوف دانشمند اهل شوروی، برای اولین بار در دنیا دست بـه پیوند سر دیگری برای یک سگ زد. او قصد داشت تا از این طریق پیوند اندام هاي داخلی بدن با کمترین خطر را بیاموزد. سگ مورد آزمایش چهار روزبعد اتلاف شد اما اینکار دانشمندان مورد تأیید جامعه ي جهانی قرار گرفت.

انسان- شامپانزه

ایلیا ایوانوویچ ایوانف یک زیست شناس شناخته شده و ارجمند روسی در دوران حکومت اتحاد جماهیر شوروی بود کـه برای اولین بار با لقاح مصنوعی 500 مادیان از اسپرم یک اسب نر بـه شهرت رسید. درسال ۱۹۱۰، ایوانف در کنگره جهانی جانورشناسی سخنرانی ایراد کرد کـه در آن امکان هیبریدی انسان- شامپانزه «نیمه انسان نیمه شامپانزه» رابا استفاده از تکنولوژی جدید وی را تشریح کرد.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

خبر هـای مربوط بـه این پروژه بـه گوش استالین رسید. گفته می‌شود کـه بعد ها استالین بـه ایوانف دستور داد کـه سربازانی هیبریدی از انسان و شامپانزه تولید کند کـه قدرت هاي فراانسانی داشته، احساس درد نداشته و برای زنده ماندن هر چیزی بخورند.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

اما واقعیت این اسـت کـه استالین میخواست غیرممکن بودن چنین ایده اي رابه اثبات برساند. در ابتدا ایوانف قصد داشت با استفاده از اسپرم انسان، شامپانزه هاي ماده را باردار کند اما آزمایشات او دراین حوزه شکست خورد. سپس وی معادله را تغییر داده و سعی کرد تعدادی زن رابا اسپرم یک اورانگوتان باردار کند.

البته گفته می‌شود کـه وی رضایت یک زن را برای انجام چنین آزمایشی جلب کرده اما قبل از شروع آزمایشات، اورانگوتان مذکور مرده و آزمایشات ناتمام باقی ماند. بدلیل تغییرات سیاسی کـه رخ داد این آزمایشات بـه شدت محکوم شده و ایوانف نیز قبل از این‌کـه بتواند تحقیقات خود دراین حوزه را تکمیل کند دستگیر و زندانی شد و بعد ها نیز وادار بـه ترک شوروی گردید.

زنده کردن سر بریده سگ

درسال 1940 فیلمی از یک آزمایشگاه روسی در حال زنده کردن سر بریده یک سگ خبرساز شد. این ویدیو با دو آزمایش شروع میشود کـه نشان میدهد ارگان هاي بدن یک سگ حتی پس از خارج شدن ازبدن او نیز کار میکنند.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

ابتدا قلب سگ کـه بـه لوله هایي وصل شده بـه تپیدن ادامه می‌دهد و سپس ریه وی را میبینیم کـه انقباض و انبساط معمول خودرا دریک طرف فلزی انجام میدهد در حالیکه بـه تعدادی لوله و یک اتومبیل متصل شده اسـت. در ادامه بـه وحشتناک ترین بخش فیلم میرسیم:

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

سر بریده شده یک سگ بـه یک خودرو دیالیز وصل شده و خون مملو از اکسیژن بـه درون سر پمپاژ می‌شود تا آنرا زنده نگه دارد. سر این سگ در حالی‌کـه کاملاً ازبدن جدا شده همان‌ گونه بـه لمس شدن و نور واکنش نشان داده طوری‌كه باور کردنی نیست کـه ازبدن جدا باشد.

پروژه منجمد سازی کشور آلمان ها

نازی ها در طول دوران حکومتشان آزمایش هاي متعددی از جمله آزمایش «کم گرمایی» «hypothermia» یا منجمد سازی انجام می دادند. در واقع ایده انجام این آزمایش ها زمانی شکل گرفت کـه کشور آلمان ها متوجه شدند انها تحمل گرمای یخبندان سرزمین هاي اشغالی شوروی را ندارند اما روس ها بدون مشکل خاصی دراین هوا بیرون آمده و می جنگیدند.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

کشور آلمان ها بـه این نتیجه رسیدند کـه این برتری روس ها باید ژنتیکی باشد و نیروی هوایی نازی ها موسوم بـه «لوفت وافه» شروع بـه انجام آزمایش هایي روی سربازان دستگیر شده روسی در داخائو و یهودیان زندانی در آشوویتز کرد.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

روی ۲۸۰ تا ۳۰۰ زندانی بین ۳۶۰ تا ۴۰۰ آزمایش صورت گرفت و قرار بود واکنش بدن این افراد نسبت بـه دماهای منجمد کننده مورد بررسی قرار گیرد ودر ادامه روشهای متفاوتی برای گرم سازی مجدد بدن انجام شود.

بدین منظور زندانیان مذکور را ساعت ها در فضای باز ودر دمای نزدیک بـه ۶ درجه زیر صفر بـه صورت عریان نگه می داشتند تا واکنش بدن بـه این سرما را مورد بررسی قرار دهند. برخی دیگر از این زندانیان در حالی‌کـه یونیفورم خلبانی بـه آنها پوشانده می شد در آب هاي یخ زده غوطه ور می‌شدند. حتی در مواردی نیز جنازه یخ زده این زندانیان در آب در حال جوش انداخته می شد.

آزمایش MKUltra

برنامه موسوم بـه MKUltra یک برنامه بازرسی ذهن بود کـه توسط سازمان سیا درسال ۱۹۵۳ آغاز شد. هدف از این آزمایشات شناسایی و توسعه داروها و رویکردهایی برای استفاده در بازجویی ها بـه منظور ضعیف کردن اشخاص و اعتراف گیری از آنها از طریق نظارت ذهن بود. تمرکز سازمان سیا در ابتدا بر روی داروی روان گردان LSD-25 بود کـه بنام «اسید» نیز شناخته می شد.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

برخلاف مفاد عهدنامه نورنبرگ، بکار بردن این دارو روی انسانها بدون رضایت انها شکل می‌گرفت. در واقع عوامل این آزمایشات غیرانسانی هر شخصی کـه می توانستند را مورد آزمایش قرار دادند. روسپی ها، زندانیان، بیماران روانی، کارکنان سازمان سیا، پزشکان، کارمندان دیگر ارگان هاي دولتی، پرسنل نظامی و حتی تعداد نامشخصی از عموم مردم بدون اطلاع و رضایت خود مورد آزمایش قرار گرفتند.

برای مثال بـه یک بیمار کـه شرایط روانی خوبی نداشت بـه مدت ۱۷۴ روز متوالی داروی LSD-25 خورانده شد. هدف از اینکار یافتن راهی برای اعتراف گرفتن از افراد یا پاک کردن خاطرات آنها و تولید دارویی با نام «عامل ربات» بود. داروهای روان گردان و مخدر دیگری مانند هروئین، تمازپام، مسکالین، سیلوسیبین، حشیش و الکل دراین آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

در یکی از این آزمایشات کـه در زندان انجام شد، ماموران سازمان سیا دارویی مسکن و خواب آور بنام «barbiturate» کـه برای سرکوب کردن سیستم عصبی مرکزی تجویز می شد رابه یک بازوی او و آمفتامین را نیز بـه بازوی دیگر او تزریق می‌کردند. بعد از تزریق باربیتورات زندانیان بـه خواب رفته و ماموران بدون اطلاع آنان آمفتامین را تزریق می‌کردند.

در چنین شرایطی از انان سوالاتی پرسیده می شد کـه در اکثر موارد با پاسخ هاي گنگ و بی معنی زندانیان همراه بود اما در مواردی نیز اعترافاتی از زندانیان گرفته شد. آزمایشاتی مانند هیپنوتیزم و استفاده از نورهای بسیار درخشان و صدای موسیقی بسیار بلند نیز دراین برنامه انجام گرفت. در آخر هم، رییس وقت سازمان سیا دستور داد کـه تمامی اسناد مربوط بـه این پروژه نابود شود.

آزمایش سفلیس Tuskegee

درسال ۱۹۳۲ در آلاباما، تحقیقاتی در مورد تاثیرات سفلیس درمان نشده بر سلامت سیاهپوستان ایالات متحده انجام گرفت. این تحقیقات توسط سوریس بهداشت عمومی کشور انجام شده و بـه سیاهپوستانی کـه دراین تحقیقات شرکت می‌کردند قول خدمات درمانی مادام العمر مجانی، مراسم خاکسپاری مجانی و تهیه غذا در دوره آزمایشات داده شد اما خیلی زود مشخص شد کـه اینها نیز دروغ هایي مانند دیگر دروغ هاي بزرگ‌تر بودند.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

622 مرد سیاهپوست دراین تحقیقات شرکت کردند. از این تعداد 431 نفر از قبل بـه بیماری سفلیس مبتلا شده و 169 نفر نیز هنوز بـه این بیماری دچار نشده بودند. بـه آنها گفته شده بود کـه این تحقیقات ۶ ماه بـه طول خواهد انجامید اما در واقع بیش از 40 سال بـه درازا کشید. بعد از این‌کـه تمامی بودجه مربوط بـه این تحقیقات هزینه شد، پزشکان بدون این‌کـه بـه بیماران بگویند دیگر خبری از درمان نیست بـه آزمایشات خود ادامه دادند.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

حتی بعد از این‌کـه مشخص شد پنی سیلین در درمان سفلیس موثر اسـت نیز این افراد همان‌ گونه در حالت بیماری نگه داشته شده تا ببینند کـه بیماری در بدن انها چگونه توسعه مییابد. سرانجام خبرهایی در مورد این آزمایشات غیرانسانی درسال ۱۹۷۲ بـه دست رسانه ها رسید و بدین ترتیب این پروژه متوقف شد. در طول این تحقیقات بیش از ۴۰ زن بـه بیماری سفلیس مبتلا شده و بیش از ۱۹ کودک نیز با بیماری سفلیس مادرزادی بدنیا آمدند.

شلیک بـه قلب جان دیرینگ

جان دیرینگ بـه جرم قتل انتظار مرگ را میکشید. دکتر زندان کـه استفن بوزلی نام داشت با خود گفت از آنجایی کـه دیرینگ در هر صورت بـه زودی اعدام شده و خواهد مرد، بهتر اسـت علم نیز از مرگ او منتفع شود. وی تصمیم داشت بفهمد کـه در حین اعدام چـه اتفاقی برای قلب میوفتد. جان دیرینگ نیز با این آزمایش موافقت کرده ودر ۳۱ اکتبر ۱۹۳۸ آخرین سیگارش را دود کرد.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

سپس روی صندلی نشست و کلاهی سیاه رنگ روی سر او کشیده شد. روی سینه او مانند سیبل هدفگذاری شده و الکترودهایی بـه مچ دست او وصل شد. دیرینگ بسیار آرام بودو ظاهرا مرگ وی را نترسانده بود. اما بررسی ضربان قلب او چیز دیگری را نشان می داد. قلب او ۱۲۰ بار در دقیقه می زد در حالیکه این شماره در شرایط عادی بین ۶۰ تا نهایتاَ ۱۰۰ بار در دقیقه اسـت.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

کلانتر دستور شلیک داد و ضربان قلب دیرینگ بـه ۱۸۰ ضربه در دقیقه افزایش یافت. جوخه اعدام ماشه ها را کشیدند و ۴ گلوله سینه وی را سوراخ کرد. قلب او برای ۴ ثانیه متوقف شده و سپس ضربان آن بـه صورت تدریجی کاهش یافت. ۱۵٫۴ ثانیه پس از شلیک، قلب جان دیرینگ از تپش بازایستاد. بـه گفته دکتر بوزلی، او توانست احساسات خودرا بازرسی کند و آشوبی کـه در درونش بود را بروز ندهد در حالی‌کـه بـه معنای واقعی کلمه زهره ترک شده بود.

واحد 731 جنایات ژاپنی های نژادپرست بر روی چینی ها

عده اي از بدترین آزمایشاتی کـه روی انسانها انجام گرفته بین سال هاي ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۵ در ژاپن صورت گرفت. دراین مدت بیش از 3٫000 مرد، زن و کودک کـه اکثر آنها چینی بودند تحت آزمایشاتی غیرانسانی و هولناک قرار گرفتند. تمامی این آزمایشات دربخش تصفیه آب و پیشگیری از بیماری هاي مسری ارتش ژاپن انجام شد کـه با عنوان واحد 731 شناخته می شد. تمامی این افراد نگون بخت زنده زنده تشریح می‌شدند.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

در ابتدا این افراد رابه بیماری هایي مبتلا کرده و سپس اندام هاي بدن انها را بیرون می کشیدند تا تاثیر بیماری ها بر انها را مورد بررسی قرار دهند. زندانیان مورد اصابت گلوله قرار میگرفتند تا زخم هایي شبیه زخم هاي میدان جنگ روی بدن آنها ایجاد شود.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

دستها و پاهای افراد بـه صورت تدریجی قطع می شد تا این‌کـه تنها نیم تنه بالایی با سر باقی می‌ماند. دستها بریده شده و بـه سمت دیگر بدن پیوند زده می‌شدند. تمامی این اعمال بدون استفاده از داروهای بیهوشی ودر شرایطی کـه شخص کاملاً زنده و هوشیار بود انجام میگرفت.

زندانیان در هوای سرد و یخبندان نگه داشته شده و دستها و پاهای آنان در آب یخ زده قرار داده می شد تا منجمد شوند. برای این‌کـه مشخص شود آیا اعضا بـه اندازه کافی منجمد شده اند یا نه، با یک تکه چوب بـه آن ضربه می زدند تا این‌کـه صدایی شبیه برخورد دو تکه چوب می داد. سپس محققان دراین آزمایش غیرانسانی رفته رفته اندام یخ زده را از آب بیرون کشیده و آب با دماهای متفاوت روی آن می ریختند. 

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

زنان زندانی مورد تجاوز قرار میگرفتند تا مشخص شود کـه آیا بیماری هاي خاص از مادر بـه فرزند منتقل میشود یا خیر. از انسان هاي زنده برای تعیین اثر نارنجک و شعله افشان ها استفاده می شد. حتی عده اي از زندانیان تشنه و گرسنه رها می‌شدند تا بمیرند فقط برای این‌کـه ژاپنی ها بفهمند این افراد بدون آب و غذا تا چـه مدت می‌توانند زنده بمانند.

تأثیر پرتو افشانی بر تولید مثل

در دهه هاي شصت و هفتاد میلادی دانشمندان آمریکایی روی تأثیر پرتو افشانی بر تولید مثل تحقیق میکردند. آنها از زندانی ها بعنوان مورد آزمایش استفاده می‌کردند.

بی رحمانه ترین آزمایشاتی که روی انسان انجام گرفته است

بـه این زندانی ها بیست و پنج دلار پرداخت و انها را در مورد ایمنی این آزمایش متقاعد کردند. اما متأسفانه این آزمایشات منجر بـه ابتلا بـه سرطان در اعضای تناسلی این زندانی ها و مرگ انها شد.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار