تبلیغات

تعبیر خواب جیب + تعیبر خواب جیب بر

تعبیر خواب جیب و معنی دیدن جیب خالی در خواب تعبیر خواب جیب + تعیبر خواب جیب بر

تعبیر خواب جیب + تعیبر خواب جیب بر

تعبیر خواب جیب از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن جیب در خواب بیانگر استعداد های نهفته و توانایی های توسعه نیافته است. شما از قدرت هایتان به کامل ترین شکل استفاده نمی کنید آیا شما چیزی در جیبتان یافتید؟ اهمیت چیزی که در درون جیبتان است را در نظر گیرید. دیدن جیب خالی نمادی از رحم و تمایل شما برای ایزوله کردن خودتان از دیگران است. در ادامه برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

تعبیر خواب جیب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

جیب و پول مرادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است. چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می گیرید و اگر کاسب هستید سودی که روزانه عاید شما می شود. جیب در خواب نمایشگر این درآمد و حقوق است. روی هم رفته دیدن جیب در خواب نیکو است مگر این که پاره یا سوراخ باش اگر جیب شما پشت و رو شده باشد به مال شما دستبرد می زنند. اگر لباستان چندین جیب غیر معمول و زیاد داشته باشد آزمند می شوید و به مال دیگران دست درازی می کنید. اگر ببینید که چیزی از زمین بر می دارید و در جیب می نهید پولی نصیب شما می شود. تعبیر خواب جیب پر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر لباسی داشتید که جیب های پر داشت بی آن که بدانید در جیب های خود چه دارید خواب شما می گوید که موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه دارد و می توانید مطمئن باشید که روزگارتان عادی سپری می شود.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب لباس ، دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جیب پر از آت و آشغال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ولی اگر در خواب جیب های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته و انباشته اید خواب شما می گوید تلاش عبث و بیهوده می کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت و دگر گونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می آید.

تعبیر خواب جیب سوراخ و پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که جیب شما سوراخ است زیان مالی می بیند.

تعبیر خواب جیب + تعیبر خواب جیب بر

تعبیر خواب جیب + تعیبر خواب جیب بر

تعبیر خواب جیب لباس

آنلی بیتون می گوید:

دیدن جیب لباس خود در خواب ، نشانه آن است که وسوسه هایی شیطانی بر علیه شما شکل خواهد گرفت .

تعبیر خواب جیب بر

آنلی بیتون می گوید:

دیدن جیب بر در خواب ، علامت آن است که دشمن موفق می شود برایتان دردسری تولید کند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پیراهن ، دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جیب زدن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید جیب بر جیب دختری را می زند ، نشانه آن است که مورد رشک و حسادت فردی قرار می گیرید ، و در اثر دسیسه های شیطانی احترام خود را نزد دوستان از دست می دهید .

اگر خواب ببینید جیب کسی را می زنید ، نشانه آن است که با رفتار خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان می گردید .

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار