تبلیغات

تعبیر خواب راه – دیدن جاده سرسبز در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن راه و جاده در خواب چیست؟ تعبیر خواب راه - دیدن جاده سرسبز در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب راه – دیدن جاده سرسبز در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب راه و جاده چیست؟ دیدن راه و جاده در خواب به حس جهت گیری شما اشاره دارد و اینکه چگونه اهدافتان را دنبال می کنید. اگر جاده، در خوابتان پیچ در پیچ و منحنی یا پر از دست انداز باشد، بیانگر این است که در رسیدن به اهدافتان با موانع زیادی روبرو خواهید شد شما ممکن است با مشکلات غیر قابل انتظار روبرو شوید. در ادامه با ما همراه باشید.

تعبیر خواب راه و جاده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

راه در خواب بر پنج وجه است.

اول: دنیا.

دوم: آرامش(فراغت وشادی).

سوم: کار نیکو.

چهارم: خیرو برکت.

پنجم: آسانی و راحت مردم است( آسایش و راحتى مردم).

اسماعیل بن اشعث می گوید:

راه راست درخواب مسلمانی بود و استقامت دین و راه کج بر خلاف این بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن راه در خواب، بر شریعت دلالت دارد و راههای متفاوت به راههای اهل بدعت تعبیر می شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر ببینی در راهی مشغول حرکت می‌باشی ولی زنی پیش تو آمد و به خاطر او از مسیر خودت منحرف شدی و به طرف او رفتی، یـعـنـی فریب دنیا را می‌خوری و دین و ایمان تو ضعیف می‌شود و راه خیر و خوبی را رها می‌کنی .

منوچهر مطیعی می گوید:

آینده و سرنوشت در خواب خود را بصورت جاده و راه نشان می دهد . ممکن در خواب جاده و راه‌های خوب و بد ببینیم و آن‌ها را طی کنیم و در آخر این راه‌ها نتایج نیک و بد دریافت کنیم که نشانه همان سرنوشت ماست.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

اگرببیند در جاده از ماشین پیاده شده و به راه نگاه کرد دلیل که در مبدأ حرکت کاری برایش پیش خواهد آمد.

بیشتر بدانید: تعبیر خواب راه رفتن ، پیاده روی در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن پابرهنه راه رفتن در جاده ناصاف در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست.

اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو می‌شوید و به دشواری می افتید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید در جاده ای ناهموار و ناشناخته سفر می‌کنید، علامت آن است که وظایف جدیدی به عهده خواهید گرفت که نتیجه ای جز اتلاف وقت و ناراحتی برای شما به ارمغان نخواهد آورد.

تعبیر خواب راه - دیدن جاده سرسبز در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب راه – دیدن جاده سرسبز در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب راه هموار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر جاده ای را که می‌پیمودید (با وسیله یا بدون وسیله فرق نمی‌کند) صاف و هموار بود خواب شما می‌گوید راه پیشرفتتان صاف است.

تعبیر خواب راه و جاده سرسبز

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

اگر خواب ببینید از جاده ای عبور می‌کنید که اطراف آن را گل‌ها و درختان فرا گرفته‌اند، نشانه آن است که ناگاه شادمانی بزرگی شما را فرا خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید به همراه دوستانتان از جاده ای سرسبز و با صفا عبور می‌کنید، نشانه آن است که در آینده نزدیک صاحب همسر و فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای زیبا خواهید ساخت.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از راهی عبور می کنید که اطرافش پوشیده از گل و گیاه و چمنزارهای سرسبز است ، نشانه آن است که از عشق های تحمیلی نجات خواهید یافت .

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در راه او سبزه و نباتات نیکو بود، دلیل بر پاکی و نیکوئی دین کند

بیشتر بدانید: تعبیر خواب ماشین ، دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گم کردن راه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که اگر به اقداماتی که انجام می دهید با دقت بیشتری تأمل نکنید ، شکست خواهید خورد .

تعبیر خواب جاده سربالایی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر به سر بالایی رسیدید و به آسانی آن را طی کردید ارتقا مقام می‌یابید و چنانچه به دشواری بر خوردید مشکلاتی سر راه شما قرار می‌گیرد که در می‌مانید.

تعبیر خواب راه - دیدن جاده سرسبز در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب راه – دیدن جاده سرسبز در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جاده بیابانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم با اتومبیل از جاده ای عبور می‌کنیم که دو طرف بیابان است و خشک است و فاقد گیاه خوب نیست چون نشان آن است که دستخوش تنگی می‌شویم.

تعبیر خواب تنها بودن و گم شدن در جاده

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر در خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی و بی یاوری می‌کنید.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

اگر خواب ببینید در جاده ای راه خود را گم کرده‌اید، علامت آن است که بر سر تصمیم گیری پیرامون مسائل تجاری مرتکب اشتباه می‌شوید و زیان می‌بینید.

بیشتر بدانید: تعبیر خواب جنگل ، دیدن جنگل در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جاده سراشیبی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر جاده پرتگاه داشت و شما از آن پائین رفتید تنزلشان می‌یابید و اگر به پرتگاه سقوط کردید حادثه ای نامطلوب اتفاق می‌افتد که موجب سقوط شما می‌شود.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار